Formularz kontaktowy

Solid Logistics Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.
Dokumentacja Spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gosp.
Kapitał zakładowy: 100 000 PLN, w całości opłacony.
KRS 0000209516, NIP 113 248 65 20, REGON 015752429.